EZS

Zabezpečovacie systémy.

Ponúkame komplexné riešenia v montáži elektronických zabezpečovacích systémov. Nvrhneme vám optimálne riešenie technického zabezpečenia. Obdržíte niekoľko variant, z ktorých si vyberiete podľa svojich individuálnych predstáv. Z technických zariadení používame osvedčené výrobky firiem JABLOTRON, ELDES a PARADOX. Ponúkané zariadenia sú homologizované podľa platných noriem a legislatívy.

Poradenstvo a výber vhodného zabezpečovacieho zariadenia

Voľba správneho zabezpečovacieho systému do vášho domu alebo firmy nie je jednoduchá. Vyberáte spoločníka na dlhé roky, ktorému budete dôverovať počas vašich všedných a pracovných povinností ale i v čase vášho oddychu a relaxu, či vašej neprítomnosti a zároveň sa naň môžete vždy spoľahnúť.

Počas individuálneho poradenstva v sídle našej firmy vám na plne funkčných prezentačných paneloch radi vysvetlíme a predvedieme viacero možností riešenia, tak aby najlepšie spĺňali vaše požiadavky na funkčnosť, dizajn a cenu.

Po následnej obhliadke objektu vám vypracujeme cenovú ponuku .

Profesionálna montáž

Inštalácia elektronického zabezpečovacieho systému je odbornou záležitosťou, ktorú by mali vykonávať len odborne preškolené firmy vlastniace certifikát výrobcu a licenciu na prevádzkovanie technickej služby od Polície SR. Nesprávne a neprofesionálne vykonaná inštalácia môže byť zárodkom zbytočných problémov do budúcnosti napr. skrátenie záručných lehôt.

Zaškolenie obsluhy

Po ukončení inštalácie naprogramujeme systém podľa vašich špecifických požiadaviek. Veľký dôraz kladieme na individuálne a precízne zaškolenie obsluhy ihneď po ukončení montáže.