Čo môžme pre Vás urobiť ?

Služby.

Naše riešenia sú postavené na osvedčených produktoch, ktoré predstavujú špičku v oblasti elektroinštalácií. Samozrejmosťou je záručný a pozáručný servis pre nami inštalované systémy.

Realizujeme :

Hromozvody realizujeme na všetky typy stavieb  rodinné domy, panelové domy administratívne budovy, priemyslové objekty

Naším cieľom je uspokojiť očakávanie zákazníka.

Elektromontážne práce vykonávajú skúsení a riadne preškolený pracovníci

Elektroinštalácie

Zaoberáme sa komplexnou dodávkou a montážou elektroinštalácie, bleskozvodov pre súkromné osoby ako aj pre firmy a inštitúcie.

V súčasnosti je elektrická energia súčasťou nášho života a naše nároky na ňu stále stúpajú. Pre návrhy rozvodov elektrickej energie v dome alebo byte platia predpisy, ktoré sú uvedené v elektrotechnických normách. Na ich vymenovanie by sme potrebovali asi pol strany.

V prvom rade je potrebné si uvedomiť, že akékoľvek práce s elektrickými rozvodmi, návrhmi a realizáciami môžu robiť iba odborne spôsobilé osoby.

V súčasnosti sa rodinné domy a byty navrhujú na trojvodičovú sústavu, respektíve päťvodičovú sústavu, rodinné domy alebo byty s elektrickou varnou doskou). Mnohé faktory elektroinštalácie predpisuje norma, no niektoré vie investor ovplyvniť

Pozornosť sa musí venovať aj zariadeniam, ktoré je vhodné mať pripojené samostatne, napríklad kotol, práčka, chladnička, domáca vodáreň alebo alarm. Ak chceme mať svetlá aj v záhrade alebo elektrický pohon brány, nezabudnime aj na obvody pre ne.

Prúdové chrániče

Problematiku použitia prúdového chrániča opisuje norma. Pre všetky zásuvkové obvody, ktoré končia vo vlhkom prostredí, alebo ak je zásuvka vyvedená do vonkajšieho prostredia (napríklad na fasádu), použije sa prúdový chránič. Odporúča  sa použiť prúdový chránič nielen na tieto zásuvkové obvody, ale aj na svetelné obvody. Je to finančne náročnejšie  ale vzhľadom na bezpečnosť  ktorú poskytujú sa to určite oplatí.

Zvodič prepätia

Tento ochranný prvok sa používa čoraz častejšie, pretože domácnosti sú vybavené mnohými elektronickými prístrojmi citlivými na prepätie. Veľké prepätie môže vzniknúť v elektrickom obvode, ak do bleskozvodu nášho domu (alebo v jeho blízkosti) udrie blesk. Napätie sa zvedie do zeme, vzniká veľký prúd, ktorého časť sa cez uzemnenie môže dostať do zásuviek.  Blesky môžu poškodiť všetky spotrebiče, ktoré máme pripojené v pohotovostnom režime do elektrickej siete a je ich naozaj dosť . Môžu sa poškodiť prepätím blesku. Preto sa odporúča použiť zvodič prepätia priamo v rozvádzači ktorý ochráni väčšinu domácich spotrebičov pri blízkom údere blesku s následným prepätím a prúdom do 100 kA. Dôležité je správne zapojenie inštalácie. Predlžovací prívod s prepäťovou ochranou nie je bez vhodného zvodiča triedy I v hlavnom rozvádzači dostatočnou ochranou.

castitas s.r.o.

O nás.

Spoločnosť castitas, s.r.o. vznikla v roku 2012 pričom v profesii pôsobíme od roku 1999,

so zámerom ponúknuť kvalitné riešenia a servis v oblasti návrhu, realizácie a následnej starostlivosti o elektroinštalácie, audio -video, prístupové, zabezpečovacie,kamerové systémy. Ponúkame kvalitné technické riešenia, ochotný prístup našich pracovníkov pri realizácií projektov a spoľahlivú technickú podporu užívateľov pri prevádzke systémov. Naše riešenia sú postavené na osvedčených produktoch, ktoré predstavujú špičku v oblasti elektroinštalácií. Samozrejmosťou je záručný a pozáručný servis pre nami inštalované systémy.