Naša firma dodáva a inštaluje systémy domácich telefónov /Audio , Video/. Realizujeme opravy jednoduchých analógových audio systémov, tak tiež inštalujeme digitálne systémy pre rodinné domy ale aj rozsiahlejšie systémy   pre bytové domy  a firmy.

Nami dodávané systémy sú variabilné, využívame jak klasická zvončekové tablá  aj s číselnými kódmi. Súčasťou systému domácich telefónov sú elektromechanické dverné zámky, elektrický zámok, kódové zámky s využitím číselnej klávesnice, čipové kľúčenky a ďalšie prvky domovej komunikácie.

Bytovým domom ponúkame inštalácie kompletných dorozumievacích audio systémov a prístupových systémov elektrického vrátnika, čipových kľúčov, a ďalších prvkov..

Dodávame moderné systémy pre bytové domy a firmy

COMELIT.

GOLMAR

LASKOMEX

URMET

TESLA STROPKOV

Elektroinštalačné práce, Domáce dorozumievacie systémy

Zaoberáme sa komplexnou dodávkou a montážou elektroinštalácie, bleskozvodov pre súkromné osoby ako aj pre firmy a inštitúcie.

 

Realizujeme :

 • elektroinštalácie pre rodinné domy, bytové domy  byty, kancelárie reštaurácie skladovacích priestoroch, priemyslových a inak komerčne využívaných objektov.
 • rekonštrukcie a modernizácie elektroinštalácie objektov
 • osvetlenie vo výrobe, skladoch.
 • montáž a servis elektrických NN prípojok.
 • montáž a servis bleskozvodov – hromozvody /aktívne a pasívne/

 

 • elektrické podlahové kúrenie
 • osvetlenie vo výrobe, skladoch, verejné osvetlenie komunikácii a areálov.
 • odstraňovanie Závad po elektro revíziách
 • servis a údržbu predajní
 •  inteligentné inštalácie  Domotron , Niko Home Control
 •  elektronické zabezpečovacie systémy EZS
 •  kamerové systémy
 •  audio – video prístupové dorozumievacie zariadenia

 Hromozvody realizujeme na všetky typy stavieb  rodinné domy, panelové domy administratívne budovy, priemyslové objekty

Naším cieľom je uspokojiť očakávanie zákazníka.

Elektromontážne práce vykonávajú skúsení a riadne preškolený pracovníci