EZS

Zabezpečovacie systémy.

Ponúkame komplexné riešenia v montáži elektronických zabezpečovacích systémov. Nvrhneme vám optimálne riešenie technického zabezpečenia. Obdržíte niekoľko variant, z ktorých si vyberiete podľa svojich individuálnych predstáv. Z technických zariadení používame osvedčené výrobky firiem JABLOTRON, ELDES a PARADOX. Ponúkané zariadenia sú homologizované podľa platných noriem a legislatívy.

Poradenstvo a výber vhodného zabezpečovacieho zariadenia

Voľba správneho zabezpečovacieho systému do vášho domu alebo firmy nie je jednoduchá. Vyberáte spoločníka na dlhé roky, ktorému budete dôverovať počas vašich všedných a pracovných povinností ale i v čase vášho oddychu a relaxu, či vašej neprítomnosti a zároveň sa naň môžete vždy spoľahnúť.

Počas individuálneho poradenstva v sídle našej firmy vám na plne funkčných prezentačných paneloch radi vysvetlíme a predvedieme viacero možností riešenia, tak aby najlepšie spĺňali vaše požiadavky na funkčnosť, dizajn a cenu.

Po následnej obhliadke objektu vám vypracujeme cenovú ponuku .

Zabezpečovacie systémy

Profesionálna montáž

Inštalácia elektronického zabezpečovacieho systému je odbornou záležitosťou, ktorú by mali vykonávať len odborne preškolené firmy vlastniace certifikát výrobcu a licenciu na prevádzkovanie technickej služby od Polície SR. Nesprávne a neprofesionálne vykonaná inštalácia môže byť zárodkom zbytočných problémov do budúcnosti napr. skrátenie záručných lehôt.

Zabezpečovacie systémy

Zaškolenie obsluhy

Po ukončení inštalácie naprogramujeme systém podľa vašich špecifických požiadaviek. Veľký dôraz kladieme na individuálne a precízne zaškolenie obsluhy ihneď po ukončení montáže.